• Wool Rich Khaki-Tan Pants
 • Wool Rich Khaki-Tan Pants
 • Wool Rich Khaki-Tan Pants
 • Wool Rich Khaki-Tan Pants
 • Wool Rich Khaki-Tan Pants
 • Wool Rich Khaki-Tan Pants
 • Wool Rich Khaki-Tan Pants
 • Wool Rich Khaki-Tan Pants
 • Wool Rich Khaki-Tan Pants
 • Wool Rich Khaki-Tan Pants
 • Wool Rich Khaki-Tan Pants
 • Wool Rich Khaki-Tan Pants
 • Wool Rich Khaki-Tan Pants
 • Wool Rich Khaki-Tan Pants
 • Wool Rich Khaki-Tan Pants
 • Wool Rich Khaki-Tan Pants
 • Wool Rich Khaki-Tan Pants
 • Wool Rich Khaki-Tan Pants
 • Wool Rich Khaki-Tan Pants
 • Wool Rich Khaki-Tan Pants
 • Wool Rich Khaki-Tan Pants
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20

Wool Rich Khaki-Tan Pants

Regular price $119.99
 • 70% Super 120s Wool, 30% PolyesterÌ_åÇÌÎÌ__8.5 oz / 260Ì_åÇÌÎÌ__gms
 • This fabric perfect choice for travel and everyday office wear. Easy to wash, quick dry and easy to iron
 • CARE:Ì_åÇÌÎÌ__Machine wash, cold tumble dry, light iron