• Minnis Fresco-Blue White Stripe
  • 0

Minnis Fresco-Blue White Stripe

Regular price $299.99
  • b>Fabric:High Twist FRESCO
  • Style:Mid Range Suiting
  • Weight:8oz9oz (250g280g)
  • Colour:Blue
  • Design:White Stripe