• Minnis Fresco-Grey White PinStripe
  • 0

Minnis Fresco-Grey White PinStripe

Regular price $299.99
  • Fabric:High Twist FRESCO
  • Style:Mid Range Suiting
  • Weight:8oz9oz (250g280g)
  • Colour:Grey
  • Design:White PinStripe